ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ, ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ՝ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՄԲ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՀՆԳՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Թիրախային լսարանը՝ Իմուն կաբինետի և պատրոնաժ բուժքույրեր, ինչպես նաև երեխայի հսկողության և իմունոկանխարգելման գործընթացում ներգրավված այլ բուժքույրեր Ակնկալվող մասնակիցների թիվը՝ 6-12 բուժքույր

Ծրագիր