ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հենաշարժողական համակարգի ախտաբանական վիճակների ախտորոշումը և ռեաբիլիտացիայի սկզբունքները» թեմայով 9-օրյա գիտագործնական սեմինար

«ՀԵՆԱՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱՅԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ 9-ՕՐՅԱ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐԻ Սեպտեմբերի 17-28, 2018թ., ք. Երևան («Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցային համալիր) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հետբուհական և շարունակական կրթության բաժին

Ծրագիր