ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ուղիղ աղիքի եվ շեքի շրջանի հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման ժամանակակից եղանակները»

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ կոլոպրոկտոլոգիայի ամբիոն, «Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտ, «Աստղիկ» ԲԿ) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 30.10-10.11 • Թիրախային լսարան՝ պրոկտոլոգներ, ընդհանուր վիրաբույժներ, գաստրոէնտերոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-30 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 18 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Արմեն Մինասյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Ալեքսանդր Աբրահամյանին ՇՄԶ 10 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Արմենակ Էնֆենջյանին ՇՄԶ 6 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 58 31 01

Ծրագիր