ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկական վիրաբուժական, օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական եվ ուրոլոգիական առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանությունները եվ դրանց վարումը բուժօգնության կազմակերպման արտահիվանդանոցային մակարդակում»

«Մանկական վիրաբուժական, օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական եվ ուրոլոգիական առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանությունները եվ դրանց վարումը բուժօգնության կազմակերպման արտահիվանդանոցային մակարդակում» թեմայով դասընթաց: 2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, «Արաբկիր ԲՀ» ԵԴԱԻ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Մանկաբուժության ամբիոն: Թիրախային լսարան՝ ԱԱՊ օղակի մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, մանկական վիրաբույժներ։ Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 10-20 հոգի:

Ծրագիր