ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի Անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն` «Էրեբունի» ԲԿ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 41 տեսական և 62 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Արմեն Վարոսյանին՝ ՇՄԶ 35 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, Նաիրի Աղասարյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 58 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայական։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար` (010) 583 101:

Ծրագիր