ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քույրական գործի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 02․10-20․10 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-30 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 93 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Միքայել Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 27 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ, Լիլյա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 66 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր