ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկական նյարդաբանություն եվ նյարդավիրաբուժություն» թեմայով սիմպոզիում

«Մանկական նյարդաբանություն եվ նյարդավիրաբուժություն» թեմայով սիմպոզիում

Ծրագիր