ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Շարունակական կրթություն, որակյալ բուժքույրություն» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր

«Շարունակական կրթություն, որակյալ բուժքույրություն» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր

Ծրագիր