ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրերի մասնագիտական զարգացում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և/կամ առցանց «Զում» հարթակ Հայ օգնության ֆոնդի կողմից կանցկացվի «Բուժքույրերի մասնագիտական զարգացում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 30 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 091 414822 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր