ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առողջապահական ծառայությունների որակ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

«Բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման կենտրոն» ՍՊԸ-ի կողմից ստեղծվել է «Առողջապահական ծառայությունների որակ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ, որը հասանելի https://shmz.am/ հղումով։ ԷՈՒՆ-ի ծրագի­­րը հաստատվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 12 ինքնակրթության կրեդիտ, միջին բուժաշխատողներին շնորհել՝ ՇՄԶ 10 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր