ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ինքնավերաբերմունքի դերը միջանձնային հարաբերություններում»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում), «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Ինքնավերաբերմունքի դերը միջանձնային հարաբերություններում» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ բուժաշխատողներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր