ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Միկրո և մակրո տնտեսագիտությունը ֆարմացիայում»

2023 թ-ից կրկնողաբար Երևան քաղաքում (կամ առցանց) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից կանցկացվի «Միկրո և մակրո տնտեսագիտությունը ֆարմացիայում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010 235310, 011 300088 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր