ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոմեոստազ, ինֆուզիոն թերապիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից ստեղծվել է «Հոմեոստազ, ինֆուզիոն թերապիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է medu.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, պատրաստած մասնագետ Արթուր Մարտիրոսյանին՝ ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր