ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քրոնիկական մաշկախտեր» թեմայով կատարեալգործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ամբիոն, «Մաշկաբանության ազգային կենտրոն») «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 25.09-10.11 • Թիրախային լսարան՝ մաշկավեներաբաններ‚ ընտանեկան բժիշկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 105 տեսական և 35 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Խաչիկ Խաչիկյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական կրեդիտ, Գրիգոր Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական կրեդիտ, Հակոբ Գրիգորյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական կրեդիտ, Հովհաննես Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Շուշանիկ Կարապետյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Սահակ Հակոբյանին ՇՄԶ 5 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Արամ Շահվերդյանին ՇՄԶ 25 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Անի Ալեքսանյանին ՇՄԶ 15 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, Անահիտ Թոփչյանին ՇՄԶ 15 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր