ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Երեխաների դիսմորֆիկ առանձնահատկությունները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոց (ԼԱՄՀ), Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի (ՄԲՀԱ), «Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի (ՀԱՆ) կողմից մշակվել է «Երեխաների դիսմորֆիկ առանձնահատկությունները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը, որի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, գենետիկներ։ Հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ։

Ծրագիր