ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Օրթոդոնտիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ՝ Ստոմատոլոգիայի ամբիոն) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ • Թիրախային լսարան՝ օրթոդոնտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-30 հոգի • Մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 80 տեսական և 60 գործնական կրեդիտ • դասընթացավար Հայկ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 80 տեսական կրեդիտ և 60 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (091) 34-01-84

Ծրագիր