ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կիրառումը ստոմատոլոգիայում»

2023 թ-ից (պարբերաբար) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կիրառումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ստոմատոլոգիական կաբինետի բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 12 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր