ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գաստրոէնտերոլոգիական խնդիրներով պացիենտների բուժքույրական խնամք»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում կամ առցանց՝ «Զում» հարթակում, ՀՀ ԱՆ Ս․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Գաստրոէնտերոլոգիական խնդիրներով պացիենտների բուժքույրական խնամք» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բուժքույրեր, ԱԱՊ թերապևտիկ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 15 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010 235310, 011 300088 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր