ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Սիրտ-անոթային վիրաբուժության ամբիոն՝ Հասրաթյան փող․ 9) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Դասընթացի ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 55 տեսական և 72 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Տիգրան Սուլթանյանին՝ ՇՄԶ 33 տեսական և 44 գործնական կրեդիտ, Արամ Խաչատրյանին՝ ՇՄԶ 22 տեսական և 28 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101։

Ծրագիր