ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի դուրսգրումների եվ բացթողումների կառավարում» թեմայով դասընթաց

2024 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, «Ֆարմացիա և մարքեթինգ» ամբիոն) և առցանց («Զում» հարթակ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ • Թիրախային լսարան՝ դեղագետներ և դեղագործներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ 10-30 հոգի • Մասնակից դեղագետներին շնորհել ՇՄԶ 3 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ • Մասնակից դեղագործներին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ • դասընթացավարներ Ռուզաննա Մովսեսյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ և Լուսինե ժամհարյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (010) 23-53-10

Ծրագիր