ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Միզասեռական ուղիների դիսֆունկցիաներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Միզասեռական ուղիների դիսֆունկցիաներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր