ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՔՈՎԻԴ-19-ի վարման բարեփոխումն ԱԱՊ ոլորտում» թեմայով դասընթաց

2022թ. հունիսի 17-18-ը (կրկնողաբար՝ հունիսի 24-25, հուլիսի 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30) Երևանում (Հայաստանի ամերիկյան համալսարան) տեղի կունենա Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Ժիրայր և Փաթրիշա Թրփանճեան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի «ԱԾՀԶԿ» կենտրոնի կողմից կազմակերպվող «ՔՈՎԻԴ-19-ի վարման բարեփոխումն ԱԱՊ ոլորտում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 13 տեսական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Լորքի Լիբարիդյանին՝ ՇՄԶ 13 տեսական կրեդիտ, Անահիտ Նալբանդյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ, Անահիտ Մանուչարյանին ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Գոհար Ղազանչյանին ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, Աննա Մխոյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, Քրիստինա Մնացականյան՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, Արմեն Օհանյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, Սամվել Հայրումյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ, Վահե Խաչադուրյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 060 612 561։

Ծրագիր