ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոն՝ Աբովյան փող. 58) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 04․09-20․10 • Թիրախային լսարան՝ դիմածնոտային վիրաբույժներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 1-5 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 108 տեսական և 68 գործնական կրեդիտ. • դասընթացավարներ Գագիկ Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 60 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Աննա Պողոսյանին՝ ՇՄԶ 49 տեսական և 66 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր