ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կանխարգելիչ ատամնաբուժություն» թեմայով դասընթաց

2023թ. հունվարի 21-ին Երևան (Հայաստանի ամերիկյան համալսարան) տեղի է ունենալու Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թրփանճեան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի Ավետիսեան Օնանեան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի կողմից կազմակերպվող «Կանխարգելիչ ատամնաբուժություն» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր