ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անեմիաների ախտորոշման ժամանակակից լաբորատոր հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Պրոֆեսոր Ռ․Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն) տեղի կունենա Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Անեմիաների ախտորոշման ժամանակակից լաբորատոր հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101։

Ծրագիր