ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անհետաձգելի բժշկության արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն՝ Աբովյան 58) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատողներ՝ անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգներ, անհետաձգելի բժշկության բաժանմունքների, շտապ օգնության և այլ մասնագիտությունների բժիշկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 91 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Իրինա Մալխասյանին՝ ՇՄԶ 53 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, Հայկ Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 36 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Հրանտ Կալենտերյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր