ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վարակային հիվանդություններով պացիենտների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից, Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի հետ համատեղ կանցկացվի «Վարակային հիվանդություններով պացիենտների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 60 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր