ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ»

2023 թվականից կրկնողաբար ք. Երևանում ԵՊԲՀ Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ լաբորանտներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ և 7 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր