ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նարկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Հոգեբուժության ամբիոն՝ Աճառյան փող. 1-ին փակուղի, 21 շենք) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Նարկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 40 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Կարինե Թաթարյանին և Անի Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 40 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր