ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԼՕՌ օրգանների հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոն, «Աստղիկ» ԲԿ, «Էրեբունի» ԲԿ, «Նաիրի» ԲԿ) տեղի ունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «ԼՕՌ օրգանների հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 4 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Գայանե Թադևոսյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Գայանե Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Գոհար Պետրոսյանցին՝ ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ, Հայաստան Մեսրոպյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101։

Ծրագիր