ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ժամանակակից ֆարմացիա»

2023թ-ից (պարբերաբար) առցանց («ZOOM» հարթակում), «Դեղագիտական կրթության և գիտության կենտրոն» ՀԿ կողմից կանցկացվի «Ժամանակակից ֆարմացիա» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ, դեղագործներ: Մասնակից դեղագետներին կշնորհվի ՇՄԶ 110 տեսական և 17 գործնական կրեդիտ, իսկ դեղագործներին՝ ՇՄԶ 88 տեսական և 14 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել (096)818608 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր