ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անհետաձգելի բուժօգնություն տարբեր իրավիճակներում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն) տեղի կունենա Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Անհետաձգելի բուժօգնություն տարբեր իրավիճակներում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 90 տեսական և ՇՄԶ 20 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Միքայել Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Լիլիա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 67 տեսական և 17 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր