ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Լաբորանտի աշխատանքի առանձնահատկությունները թեմայով դասընթաց

2022 թվականի նոյեմբերի 21-29-ը առցանց՝ Զում հարթակով տեղի կունենա «Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Լաբորանտի աշխատանքի առանձնահատկությունները թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 24 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր