ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բազմակի վնասվածքների կառավարումը» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 30.10-01.12 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգներ և անհետաձգելի բուժօգնության մասնագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 25 տեսական և 48 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Հարություն Մանգոյանին՝ ՇՄԶ 25 տեսական և 14 գործնական կրեդիտ, Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 34 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 58 31 01

Ծրագիր