ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանտուի փորձի կատարման տեխնիկան»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ կողմից կանցկացվի «Մանտուի փորձի կատարման տեխնիկան» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ԱԱՊ օղակի բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 4 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 091340184 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր