ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Արյունաստեղծում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն՝ Միքաելյան վիրաբուժության ինստիտուտ) տեղի կունենա Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Արյունաստեղծում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Կատարելագործման դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Զարիկ Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր