ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղորայքային միջոցների ներմուծման ուղիները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի Անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն` Տիտոգրադյան փ. 14, «Էրեբունի» ԲԿ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Դեղորայքային միջոցների ներմուծման ուղիները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր