ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
<<Հիմնական վարակային հիվանդությունները մեծահասակների մոտ, մաս 1, ՄԻԱՎ-վարակի և վիրուսային հեպատիտների արդիական հարցեր>>

մասնագիտական կատարելագործման դասընթացների <Հիմնական վարակային հիվանդությունները մեծահասակների մոտ, մաս 1, ՄԻԱՎ-վարակի և վիրուսային հեպատիտների արդիական հարցեր» (բժիշկ-վարակաբանների համար) 2 շաբաթ տևողությամբ, կրեդիտների քանակը՝ 50 Ապրիլի 18-Ապրիլի 29

Ծրագիր