ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտություններ» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր

«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտություններ» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր

Ծրագիր