ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առողջապահական կիրառական հետազոտություններ և քաղցկեղի ռեգիստրներ» թեմայով միջազգային կոնֆերանսի ծրագիրը (ապրիլի 12, 2018թ.)

Ապրիլի 12, 2018թ., ք. Երևան (Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ) ԵՊԲՀ, Մյունսթերի համալսարանական կլինիկա, Համբուրգի հյուսիսային ակադեմիա

Ծրագիր