ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գնաթոլոգիայի և նյարդամկանային ստոմատոլոգիայի հիմունքները կլինիկական ստոմատոլոգիայում»

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ-ի Մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 30.10-10.11 • Թիրախային լսարան՝ օրթոդոնտներ, ընտանեկան ստոմատոլոգներ, օրթոպեդ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Հրանտ Տեր-Պողոսյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ,Քրիստինե Մարգարյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 8 գործնական, Ռուբեն Քարտաշյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական և 20 գործնական • Կոնտակտ 010 58 31 01

Ծրագիր