ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմպլանտացիոն բարդությունների կանխարգելում, բաց սինուս լիֆտ»

2023թ․մայիսի 6-ին, Երևան քաղաքում, Հայաստանի պերիօդոնտոլոգների ասոցիացիայի կողմից կանցկացվի «Իմպլանտացիոն բարդությունների կանխարգելում, բաց սինուս լիֆտ» թեմայով գիտագործնական սեմինար: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ՝ ստոմատոլոգներ, դիմածնոտային վիրաբույժներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 091471345 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր