ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ակնաբուժական արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց

2024 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Ակնաբուժության կուրս, Ներսիսյան փող․ 7) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ ակնաբույժներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • Մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 11 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ • Դասընթացավարներ Ահարոն Գաբիելյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Արա Շարանբեկյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, Նոննա Գուլքանյանին՝ ՇՄԶ 1 գործնական և 1 տեսական կրեդիտ, Էլադա Եսայանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Հասմիկ Դոլյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Մարինե Բարսեղյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ և Վարդիթեր Բալյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (010) 58-31-01

Ծրագիր