ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առաջին օգնության հիմունքներ» թեմայով դասընթաց

2022թ-ից կրկնողաբար ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում տեղի է ունենալու Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից կազմակերպվող «Առաջին օգնության հիմունքներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 3 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 060 625 056:

Ծրագիր