ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դոպլեր հետազոտությունը մանկաբարձությունում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Դոպլեր հետազոտությունը մանկաբարձությունում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբարձ–գինեկոլոգներ, ռեպրոդուկտոլոգներ, ռադիոլոգներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 16 տեսական և 48 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր