ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկական վարակաբանություն»

2023 թվականի մարտից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում, Հայ օգնության ֆոնդի կողմից կանցկացվի Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «Մանկական վարակաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ վարակաբաններ, մանկաբույժներն ընտանեկան բժիշկներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 31 տեսական և 62 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 091 414822 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր