ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ոսկրի վերականգնման ֆիզիոլոգիան և ոսկրանյութի փոխպատվաստում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից ստեղծվել է «Ոսկրի վերականգնման ֆիզիոլոգիան և ոսկրանյութի փոխպատվաստում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է medu.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, պատրաստած մասնագետ Գուրգեն Բախտամյանին՝ ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր