ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դաշտային համաճարակաբանության վերապատրաստման ծրագիր-միջանկյալ» թեմայով դասընթաց

2023թ-ի հունվարի 30-ից հունիսի 21-ը Երևան քաղաքում, ՀՀ ԱՆ Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի Համաճարակաբանության, տրոպիկական հիվանդությունների և հիգիենայի ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Դաշտային համաճարակաբանության վերապատրաստման ծրագիր-միջանկյալ» թեմայով դասընթաց: Ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 75 տեսական և 67 գործնական կրեդիտ: Թիրախային լսարանը՝ համաճարակաբաններ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 094868512 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր