ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նորածինների վերակենդանացման և հետվերակենդանացման խնամք և նախատեղափոխման կայունացում» թեմայով եռօրյա դասընթաց

2020 թվականի փետրվարի 19-21-ը ք. Իջևանում և փետրվարի 26-28-ը ք. Աշտարակում (կրկնողաբար) Վորլդ Վիժն Հայաստանի կողմից կազմակերպվում է «Նորածինների վերակենդանացման և հետվերակենդանացման խնամք և նախատեղափոխման կայունացում» թեմայով եռօրյա դասընթաց։ Մասնակից ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ ։ Կոնտակտային հեռախոսահամարն է՝ 095-005-228։

Ծրագիր