ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ դերը պալիատիվ (ամոքիչ) բժշկության և խնամքի հարցերում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից (կրկնողաբար) Երևանում (Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման միջառարկայական կրթական խումբ` Կորյունի փող․ 2) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Բուժքրոջ դերը պալիատիվ (ամոքիչ) բժշկության և խնամքի հարցերում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Սաթենիկ Բաղդասարյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Նարինե Մովսիսյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, Ալեքսանդրա Կարապետյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր